Podrečany_2_IMG_20200703_103507

Výstavba záhradky s liečivými rastlinami a úprava altánku v areáli Materskej školy v Podrečanoch

Cieľom projektu je hravou formou zvyšovať záujem detí o životné prostredie a utvárať v nich ochranárske postoje k prírode a to aj prostredníctvom vhodne upraveného školského areálu.

Výsadba záhradky s liečivými a inými rastlinami do mierne vyvýšených záhonov a úpravou okolia altánku s nainštalovaním odkvapu za účelom zhromažďovania dažďovej vody do zbernej nádoby, z ktorej si budú môcť deti bezpečne napustiť vodu do krhličiek.

Záhradku a altánok budú využívať a prispievať k ich zveľaďovaniu tiež dôchodcovia, ktorí majú vytvorený priestor v budove materskej školy. V podvečerných hodinách sa členovia klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v Podrečanoch stretávajú za účelom organizovania svojich aktivít, smerujúcich k zachovaniu telesnej a duševnej kondície.