Žijeme tu spolu – pomáhajme si!

V dnešnej dobe čoraz viac počuť o tom, že sa nestaráme o životné prostredie, že sa svet rúti do záhuby a že treba to zastaviť. Zriedkaktorý smrteľník sa odváži riešiť globálne problémy. Len tí, ktorí si uvedomia význam výroku „mysli globálne, jednaj lokálne“.

My veríme, že ak zaktivizujeme 15-20 dobrovoľníkov za dobrú vec, involvujeme deti, dospelých aj seniorov, domácich aj prisťahovalcov a na ploche 80-100 m2 urobíme raj na zemi pre vtáky, včely, ježkov a hmyz, v rámci našich možností prispejeme k zlepšeniu sveta. Na jednej strane toho nášho, „malého“, ale na druhej strane aj toho „veľkého“.

Projekt bude realizovaný pomocou dobrovoľníkov, ktorí už dokázali, že sa vedia spojiť pre dobrú vec. Na dobrovoľníckej báze sme vytvorili z grantov väčšiu časť viac-generačnej oddychovej zóny na priestrannej zelenej ploche vedľa kultúrneho domu. Našou poslednou aktivitou bolo vytvorenie vnemového parku spojeného s bylinkovou záhradou. Vďaka bylinkám sa tam nebudú dobre cítiť iba ľudia, ale aj vtáčiky, včely a užitočný hmyz.

V dnešnej dobe nie vždy je samozrejmosťou ani v dedinskom prostredí, že žije spolu človek, hmyz a vtáctvo. Napr. užitočný hmyz nemá dostatočne veľa skrýš, preto je ich úbytok veľký. Vytvorením priaznivých podmienok pre ich život môžu žiť a pracovať: fungujú ako ochrancovia užitočných rastlín, opeľujú atď.

Pod priaznivými podmienkami rozumieme vysadenie rastlín, ktoré im poslúžia ako pasienky (bobuľové kríky, cibuľoviny a iné kvitnúce trvalky). Prezimovanie hmyzu chceme zabezpečiť umiestnením vlastnoručne vyrobených hotelov pre hmyz.

Ďalšou kapitolou nášho projektu sú vtáky - spevavce. Pre nich by sme chceli
umiestniť niekoľko vtáčích búdok a hniezd na okolitých stromoch. V našom okolí žije veľa vzácnych a užitočných vtákov ako sýkorky alebo rôzne druhy drozdov, ktoré by vo vyložených búdkach a hniezdach mohli bezpečne hniezdiť. Prítomnosť týchto vtáčích druhov zabezpečí zmiznutie neužitočného hmyzu a húseníc, čím by bolo z veľkej časti garantované zdravie našich rastlín bez použitia chemikálií.

Ježkov chránime hlavne tak, že nepálime suché lístie. Môžeme pre nich urobiť ale aj viac, napr. umiestnením domčeku pre ježkov, ktorý zabezpečí ich prezimovanie. Keď sa na jar prebudia, odvďačia sa nám tým, že zožerú slimákov bez ulít. Tak zachraňujeme naše kvety od škodcov bez chemikálií.

Blízko našej oddychovej zóny sú aj polia a družstvo. Umiestnením búdok pre sovy na stromoch plánujeme zabezpečiť, aby tie užitočné vtáky pomohli pri prirodzenej deratizácii.

Rastliny, ktoré plánujeme vysadiť, nebudú užitočné iba pre spomínané zvieratá, ale prinesú potešenie aj nám, ľuďom, ktorí si vyhľadávame relax. Prirodzený materiál (napr. kamene a mulčovacia kôra) a opätovne použitý materiál (napr. očistené tehly z búračky) zabezpečia estetický pohľad. Pomocou nádrže na dažďovú vodu by sme chceli umožniť, aby si deti vytvorili návyky, ako sa pomocou krhličiek postarať o  zavlažovanie vysadených rastliniek.

Tabuľku s opisom tu žijúcich užitočných zvierat plánujeme umiestniť s didaktickým zámerom, keďže v relaxačnej zóne sa nachádzajú vnemový park a ihriská pre menšie aj väčšie deti.