Zelené opatrenia aj pre seniorov

Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť významnú úsporu spotreby pitnej vody, zmysluplným zberom dažďovej vody, ako aj prispieť k estetizácii vonkajšieho prostredia Zariadenia pre seniorov Harmonia doplnením vertikálnej zelene, ktorá napomôže k lepšej klimatickej pohode.

ZpS Harmonia poskytuje sociálne služby 70 klientom z Hlohovca a blízkeho okolia - klienti sú mobilní aj imobilní, so zhoršeným zdravotným stavom a vyššieho veku.

Okolie zariadenia bolo minulý rok podstatne zrevitalizované (pochôdzne plochy, regeneračná zeleň, úžitková zeleň,...) V novovybudovanej záhradke majú možnosť mobilní, ale aj imobilní klienti vo vyvýšených záhonoch pestovať a starať sa o kvety, bylinky či ovocné kríky. Väčšina klientov tieto možnosti víta - do zariadenia prišli z rodinných domov, kde žili dlhé roky a zvelaďovali si aj svoje záhradky.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť významnú úsporu spotreby pitnej vody, zmysluplným zberom dažďovej vody ako aj prispieť k estetizácii vonkajšieho prostredia zariadenia doplnením vertikálnej zelene, ktorá napomôže k lepšej klimatickej pohode.

Realizáciou projektu by sa vybudoval systém zberu dažďovej vody zo strechy pergoly do odkvapových žľabov a odtiaľ do plastových amfor. Plastové amfory by slúžili ako vodozádržné nádoby na zachytenie dostatočného množstva dažďovej vody, ktorá bude slúžiť na polievanie záhradky. Z amfory sa dá dažďová voda napustiť do krhly, ale dá sa k nej napojiť aj záhradná hadica. Z naplnených amfor budú môcť klienti v rámci ergoterapie, ale aj zamestnanci polievať vysadené kvety, bylinky, brečtan, ale aj ovocné kríky, ovocné stromčeky a zeleninu.

Okrem toho, s cieľom zvýšiť podiel zelene v okolí zariadenia, sa v rámci projektu vysadí ťahavý/popínavý brečtan, ktorý poslúži aj na zakrytie ošarpaného múru.
Do plastových kvetináčov dáme hlinu, rašelinu a zasadíme sadeničky brečtanu, tie vložíme do drevených záhradných kvetináčov. Ťahavý brečtan zakryje všetky nedostatky starých múrov.

Krásna a stále zelená záhrada tak klientom ponúkne akúsi terapiu kvetmi, vďaka ktorej zabudnú na strach, osamelosť a neistotu.