Projekt Akvapóni

Projekt je zameraný na priblíženie alternatívneho pestovania zeleniny a súčasne chovu rýb. Cieľom je poukázať na možnosť ekologického pestovania rastlín a chovu živočíchov (rýb) bez použitia pesticíd a antibiotík.

Základná myšlienka akvapónie je využitie odpadu pri chove rýb na výživu rastlín (napr. šalát, mrkva, paradajky).
Akvapónia v sebe spája dlhodobé skúsenosti s chovom rýb v umelom prostredí, kde je nevýhodou množstvo kalu, ktoré ryby vyprodukujú a pestovaním rastlín, kde je opäť problém s dodávaním živín. Táto metóda odstraňuje obe nevýhody. Ryby svojím kalom obohatia vodu, ktorá je následne pomocou čerpadla prečerpaná a dopravená ku koreňom rastlín, ktoré si z tejto vody vyberú živiny a zároveň vodu prečistia. Takto očistená voda sa vráti k rybám. Pestovanie rastlín a chov rýb za cenu chovu rýb.

V projekte akvapónie budeme zbierať dažďovú vodu. Preto sme si zvolili IBC nádobu na ryby 2x. V jednej budú ryby plávať a v druhej bude nazbieraná dažďová voda, ktorú po cca mesiaci prečerpáme. Veľmi znečistená voda od rýb bude následne použitá na poliatie rastlín v existujúcej záhrade.