Živá záhrada – rozmanitosť na malom priestore - Ochrana biodiverzity v areáli školy

Hlavným dôvodom pre realizáciu projektu je rozšírenie využitia areálu ku skvalitneniu interaktívneho vyučovacieho procesu, k relaxácii, oddychu a v neposlednom rade prezentácia širšej verejnosti, vyplývajúca z podmienok udržania si certifikátu Zelenej školy a ukážkovej Prírodnej záhrady.

Chceme nadviazať na aktivity spojené s realizáciou tohto projektu a vytvoriť ďalší priestor, ktorý by slúžil okrem relaxu aj na zážitkové učenie a organizované besedy v prírodnom prostredí nielen pre deti z nášho zariadenia, ale aj návštevníkov iných základných, materských škôl a verejnosti, ktorým je sprístupnená naša záhrada ako ukážka certifikovanej Prírodnej záhrady.

Projekt je určený hlavne pre zdravotne znevýhodnené a imobilné deti špeciálnych materských, základných a praktických škôl a deti materských a základných škôl z blízkeho okolia a trenčianskeho regiónu, ako aj širokú verejnosť, ktorá navštevuje našu školu počas rôznych akcií, poriadaných našou Zelenou školou a počas Víkendu otvorených parkov a záhrad, do ktorého je naša Prírodná záhrada každoročne zapojená.

Konkrétne ciele projektu :
- zrekonštruovať a revitalizovať priestor pred internátom,
- vytvoriť suchý potok a zberné jazierko na odvádzanie dažďovej vody zo striech okolitých budov do priestoru pred intenátom, a tým zabezpečiť prirodzené zavlažovanie celého priestoru
- ošetriť pôvodné dreviny a rastliny, zrealizovať výsadbu nových medonosných rastlín, vykonať povrchové úpravy,
- zhotoviť a umiestniť domčeky pre hmyz, zimovisko pre jašterice, ježka, ropuchy, napájadlo a kŕmidlo pre vtáky,
- vytvoriť priestor na oddych a tým rozšíriť využitie areálu v procese výchovno-vzdelávacieho procesu a zmeniť tak tento (doteraz nevyužitý) priestor na miesto poznávania a interaktívneho vyučovacieho procesu počas celého školského roka, spojiť ho s už vybudovaným arborétom lesných stromov a prírodnou záhradou.

Priestor pred internátom neslúži v súčasnosti žiadnemu účelu. Je tam množstvo starých a neupravených drevín, celý terén je nerovný, trávnatý. Doteraz bol upravovaný len kosením trávy, deti tam nemajú žiadne možnosti na relaxáciu. Naopak nerovný terén je problematický pre ich chôdzu, nedá sa tu chodiť s vozíkmi a kočíkmi pre imobilné deti, nevytvára priestor pre hry v prírode, nie je podnetný po výukovej stránke, nedá sa tu realizovať zážitkové učenie.

V poslednom období sa zvyšuje počet detí a žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím, ktorí navštevujú našu materskú, základnú a praktickú školu. Chceme pre nich vytvoriť priestor s ľahkou dostupnosťou, s možnosťou oddychu a relaxu a v neposlednom rade priestor, kde budú môcť svojimi zmyslami vnímať a pozorovať prírodu počas jednotlivých ročných období.