ZŠ v Stupave patrí medzi najväčšie na Slovensku s počtom žiakov 1 200.

Občianske združenie RZ pri škole s pomocou učiteľov a žiakov vybudovali dažďovú záhradu.

Vodu zachytávajú zo strechy priľahlej školskej budovy. Záhrada bola nadimenzovaná na zachytávanie vody z jedného zvodu a plochy asi 100m2.

Záhrada má plochu cca. 30m2 a hĺbku do 0,7m. Bezpečnostné prepady zo záhrady idú do dvoch záhonov  – každý na jednej strane záhrady tak, aby sa rovnomerne voda rozliala do susednej zelene.

Záhrada je ideálnym prvkom na vzdelávanie žiakov a verejnosti a zachytenia dažďovej vody na mieste.

V škole plánujú vybudovať ďalšie adaptačné prvky.