Zelená oáza

Cieľom projektu je vybudovanie vertikálnej zelene na stene obecného úradu.

Vertikálna stena bude rozdelená na tri časti. Prvá časť bude určená pre naše deti, vďaka čomu sa budú môcť učiť pestovateľskej činnosti, druhá bude okrasná a posledná časť bude určená na zachytávanie prebytočnej a dažďovej vody, ktorá bude následne použitá na ďalšie zavlažovanie.

V rámci projektu očakávame nárast záujmu našich najmladších o pestovateľskú činnosť. V rámci spolupráce so ZŠ a MŠ, dobrovoľníkmi, ktorí organizujú v spolupráci s OcÚ Ďurčiná tvorivé dielne, bude možné dopestovať potrebné suroviny, ktoré bude možné použiť na tvorbu výrobkov po prípade na priamu konzumáciu.

Vybudovanie steny vnímame ako pozitívny krok pre všetky naše generácie a ich spájanie. Ďalším bodom projektu je vytvorenie zberového systému na dažďovú a prebytočnú závlahovú vodu, ktoré bude možné použiť na opätovné zavlažovanie vertikálnej zelene a skalky vytvorenej pri obecnom úrade. Tento systém bude umiestnený v spodnej časti konštrukcie a bude monitorovať počet litrov vody, ktorá bola opätovne použitá.

Uvedomujeme si potrebu vytváranie vhodných podmienok pre budúce generácie a návrat k pestovateľskej činnosti a spôsobu využívanie dažďovej vody našimi predkami. Systém má slúžiť ako inšpirácia aj pre našich obyvateľov, čo bude zabezpečené vizuálnym efektom a zapojením našich detí a organizácií do projektu.

Momentálny trend výstavby rodinných domov (RD) opomína záhrady určené na pestovanie po prípade umiestnenie dažďových zberových nádob. Na základe vybudovania vertikálnej zelene na obecnom úrade predpokladáme nárast vertikálnych zelení aj na jestvujúcich RD, po prípade bude slúžiť ako inšpirácia pri nových RD.