Zatrávňovací pás a výsadba zelene v oddychovej zóne

Vybudovanie zatrávňovacieho pásu a výsadba zelene v oddychovej zóne v obci Slovenské Pravno. Predcházať nepriaznivým vplyvom počasia pri prívalových dažďoch by sme cheli prostredníctvom klimatických prvkov. V miernom svahu vybudujeme zatrávňovací pás z betónových zatrávňovacích dlažieb spojených s výsadbou rastlín a malých kríčkov, ktoré by slúžili na zadržiavanie vody.

V obci Slovenské Pravno sme vyhradili miesto z ktorého chceme vybudovať oddychovú zónu pre občanov ale aj návštevníkov obce. V rámci projektu sa vybudovali preliezky pre deti a celá zóna sa oplotila betónovým plotom. V rámci predchádzaniu nepriaznivých vplyvov počasia pri prívalových dažďoch by sme chceli v miernom svahu vybudovať zatrávňovací pás z betónových zatrávňovacích dlažieb v rámci ktorých by boli vysadené rôzne rastliny a malé kríčky, ktoré by slúžili na zadržiavanie vody a zároveň by sa tým aj zlepšila mikroklíma v danom priestore.