Vodozádržnými systémami k zelenším plochám

Upratovaním verejných priestranstiev, maľovaním oplotení ihrísk, znižovaním environmentálnych záťaží budovaním jazierok v areáli školy a mnohými inými aktivitami, sa naša mestská časť stáva krajšou a zdravšou. Veľkým lákadlom pre všetky generácie je aj náš športovo - zábavný areál, v ktorom sa nachádzajú ihriská (dopravné, multifunkčné, golfové, detské), skate park, ľadová plocha a pod.

V areáli sú tiež objekty ( WC, vstupná budova, požičovňa bicyklov, a pod.), ktoré majú odkvapové systémy vyvedené do kanála, čím vodu samovoľne odvádzame preč z areálu teda aj z mesta. Preto sme sa začali zaoberať myšlienkou vybudovania dažďovej záhrady, aby sme zabránili úniku vody do kanála a takýmito vodozádržnými krokmi prispeli k zelenším plochám a k uchovávaniu vody v našej mestskej časti.

Radi by sme skombinovali zadržiavanie dažďovej vody (dažďová záhrada so zbernou nádobou na vodu). Tým, že areál navštevuje veľa detí, ukázali a naučili by sme ich zábavným spôsobom aké je dôležité zachytávať vodu a ochladzovať vzduch.

Športovo - zábavný areál sme zvolili z hľadiska cieľovej skupiny, keďže ho prevažne navštevujú deti a mládež, chceli by sme projektom osloviť prevažne túto generáciu, aby sa už od detstva učili a videli ako môžu prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

Deti ale aj samotní návštevníci areálu by sa o takejto forme zadržiavania dažďovej vody mohli dozvedať priamo v areáli a takto by sme boli radi ak by sa to rozšírilo aj do iných lokalít v našej mestskej časti.