Zelená terasa

Naša sídlisková škola disponuje rozľahlou školskou terasou, ktorá sa nachádza pred triedami 1. stupňa. Jej využívanie je výrazne obmedzené počas horúčav.

Našim zámerom je betónovú plochu terasy zazeleniť a vniesť do nej život aj pomocou zachytenej dažďovej vody. Chceme na nej postaviť 3 pergoly každú s rozmermi 5 x 6 metrov, okolo ktorých vysadíme popínavé rastliny tak, aby vytvorili zelené steny. Tie celý priestor terasy príjemne zatienia a schladia.

Takto vytvorené prírodné učebne umožnia využívanie terasy aj počas horúčav a to jednak na vyučovanie, trávenie prestávok a popoludní na oddychovú činnosť pre školský klub.

Na pergoly umiestnime vtáčie búdky a napájadlá, aby sme poskytli životný priestor vtáčikom a terasa ožila ich spevom. Zachytená dažďová bude slúžiť nielen na zavlažovanie, ale zníži aj teplotu prostredia a zvýši vlhkosť.